2019-12-09

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa Powiat Giżycki

/Lista zawiera dane o jednostkach z terenu Powiatu oraz informacje o centralnych tematycznych infoliniach i urzędach/
 

Część I

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień

1.     Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.

2.     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.

3.     Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,tel. 87 4281801.

4.     Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad
w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl/.

5.     Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych
(tel. GOPS 87 4210115).

6.     Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani
w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach 87 4210019 ).

7.     Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  - Urząd Miasta i Gminy Ryn,
tel. UMiG Ryn 87 4293960.

8.     Zespół Interdyscyplinarny - Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy)
tel. UMiG Ryn 87 4293960.

9.     Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  - Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.

10.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
zapewnia poradnictwo terapeutyczne świadczone przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób skierowanych przez PCPR.

11.  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, wsparcie, pomoc psychologiczna, informacje o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej,  adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, tel.  800 120 002 Bezpłatna infolinia, pn. – sob. godz. 8.00-22.00, ndz. i święta godz. 8.00-16.00, e-mail: www.niebieskalinia.info, biuro@niebieskalinia, pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej.

Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe 

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.

2.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

3.     Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia, pod tym numerem udzielane są informacje o usługach urzędów pracy, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne - Urząd Pracy ul. Ciepła 20, 15 – 472 Białystok, tel. 19 524
(z Polski), pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, www.zielonalinia.gov.pl, biuro@zielonalinia.gov.pl

Poradnictwo psychologiczne

1.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z psychologiem.

2.     Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.

3.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

4.     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie –świadczy poradnictwo psychologiczne, tel. 87 4218030.

5.     Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ), kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze, Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 bezpłatna infolinia, 24 godz. przez 7 dni w tygodniu, www.liniawsparcia.pl, e-mail: porady@liniawsparcia.pl

Poradnictwo pedagogiczne

1.     Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.

2.     W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.

3.     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne tel. 87 4218030.

4.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

Poradnictwo prawne, w tym pracy i podatkowe

1.     Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: cpuis@gizycko.pl.

2.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 - świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.

3.     Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), porady z zakresu prawa pracy, Główny Inspektor Pracy, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, tel. 801 002 006 (dla tel. stacj.), tel. 459 599 000 (dla tel. kom.), www.bip.pip.gov.pl, e – mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

4.     Krajowa Informacja Skarbowa, informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza, etc.,  ul. Teodora Sixta 17, 43 – 300 Bielsko – Biała, tel. 801 055 055 (z tel. stacjonarnych), tel. 22 330 03 30 (z tel. komórkowych),  koszt zgodnie z taryfą operatora pn. - pt godz. 07.00 – 18.00, www.kis.gov.pl, e-mail Kancelarii:kancelaria.kis@mf.gov.pl

Porady z zakresu pomocy społecznej

Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,
tel. 87 4281801.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

            Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej

„SAPERE AUDE”  ul. Pionierska 14 A 11-500 Giżycko

Pomoc udzielana jest w formie m. in.: prawnej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, materialno-rzeczowej

Interwencja Kryzysowa

1.   W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.

2.   Centralne Zarządzanie Kryzysowe, Monitorowanie bezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, całodobowy dyżur (22) 361 69 00, (22) 785 700 177, e – mail: dyzurny@rcb.gov.pl, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/ , poczta@rcb.gov.pl, dla osób: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

Prawo konsumenckie

1.   Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - zakres: poradnictwo konsumenckie. Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.

2.   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ochrona prawa konsumenckich, UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) tel. 801 440 220, 22 290 89 16, Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, pn. – pt godz. 8.00 – 18.00, https://www.uokik.gov.pl, e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Ochrona prawa obywatelskich, Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800 676 676, połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych, pon. godz. 10-18.00, wt.-pt. godz. 8.00 – 16.00, https://www.rpo.gov.pl, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta

Ochrona prawa pacjenta, Biuro RPP, ul. Młynarska 46, 01 -171 Warszawa, tel. 800 190 590 – bezpłatna infolinia, zapisy na poradę osobistą:  rezerwacja@rpp.gov.pl lub (22) 532 82 43, pn.-pt godz. 8.00 - 20.00, https://www.bpp.gov.pl, e- mail: kancelaria@rpp.gov.pl. 

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Ochrona prawa dziecka, Biuro ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. (22) 583 66 00, Biuro czynne pn. – pt w godz. 08.15-16.15, Bezpłatna infolinia tel. 800 121 212 w godz. 8.15 - 20.00 (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie a doradcy oddzwonią), Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl,  https://brpd.gov.pl.

Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych, Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02 -001 Warszawa, Ubezpieczenia gospodarcze tel.  (22) 333 73 28, pn. –pt. godz. 8.00 – 18.00, ubezpieczenia społeczne, OFE, ZUS tel. (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 pn.-pt. godz. 11.00 -15.00, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego tel.  (22) 333 73 25 pn.-pt. godz. 8.00 -16.00, porady dla osób ubezpieczonych i wsporze dotyczącym ubezpieczeń, porady e – mail: porady@rf.gov.pl, biuro@rf.gov.pl, https://rf.gov.pl/kontakt. 

 

Część II

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Mediacja

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00, w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek
w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 -  4291089. Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
strona internetowa: www.pcprgizycko.bip.gov.pl  e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony zlokalizowany w 4 miejscach  tj.: w poniedziałek w Miłkach w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach  Urzędzie Gminy w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy w godz. od 9.30 do 13.30). Każda gmina prowadzi zapisy do nieodpłatnej pomocy prawnej odbywającej się na jej terenie: Kruklanki 87 421 70 02, Miłki 87 421 10 60, Ryn 87 429 39 60, Wydminy tel. 87 421 00 19.

Punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

strona internetowa: www.pcprgizycko.bip.gov.pl/  e-mail: sekretariat@pcprgizycko.pl

Informacje można znaleźć między innymi na stronach:

http://www.bip.miastoryn.pl/10005/Nieodplatna_Pomoc_Prawna

 

https://bip.ugg.pl/wiadomosci/12560/wiadomosc/471726/nieodplatna_pomoc_prawna

 

http://www.kruklanki.pl/pl/Nieodplatna_pomoc_prawna_dla_mieszkancow_Powiatu_Gizyckiego,11,817

 

http://gminamilki.pl/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-powiat-gizycki/

 

http://bip.wydminy.pl/80/2839/LISTA_JEDNOSTEK_NIEODPLATNEGO_PORADNICTWA_0D_0APOWIAT_GIZYCKI/

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie  uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży oświadczenie.

 

Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego. Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się