2019-12-10

Aktywny samorząd w 2020 roku

   
                                                                                  

         Aktywny samorząd w 2020 roku

Od 1 marca 2020 roku  rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd  -
 Moduł I oraz Moduł II

Realizatorem programu Jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na co można uzyskać pomoc finansową:

 

MODUŁ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1.OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

  • Obszar A Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

 

2.OBASZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

  • Obszar B Zadanie 1, 3, 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 

3. OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

  • Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

4.Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

SYSTEM SOW

WNIOSKI O ŚRODKI PFRON W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ ON – LINE W SYSTEMIE SOW

 

W 2020 roku o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd można będzie ubiegać się elektronicznie w SOW tj. w SYSTEMIE OBSŁUGI WSPARCIA

Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW (www.sow.pfron.org.pl) będzie można złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia w domu, również w dzień wolny od pracy Urzędu.

 

Wnioskodawca potrzebuje jedynie:

- dostęp do Internetu

- konto w systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów

 

PROFIL ZAUFANY zakłada się internetowo (www.obywatel.gov.pl)
i potwierdza się go w instytucji
(np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub on-line przy pomocy dziesięciu równych banków.

 

 

 

 

DYREKTOR PCPR W GIŻYCKU

ZBIGNIEW PIESTRZYŃSKI

Załączniki

  kierunki_dzialan_as_2020.pdf 173,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU.pdf 93,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE O NA... MODUŁ I.pdf 70,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE NA U...MODUŁ II.pdf 147,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...BSZAR C 5.pdf 216,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA... OBSZAR A.pdf 144,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...ZAR A 3-4.pdf 216,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE LEKA...R C 3 I 4.pdf 187,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE - SZ...UKI JAZDY.pdf 72,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZAŚWIADCZENIE - P... OBSZAR D.pdf 76,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA OBSZAR C 4.pdf 118,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA OBSZAR C3.pdf 117,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SPECYFIKACJA I ZAŚ...BSZAR C 1.pdf 240,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE DOT. ...W STUDENT.pdf 70,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE DOT. ...BSZAR C 2.pdf 78,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RODO AS.pdf 104,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A1 (P).pdf 184,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A2-3 (P).pdf 190,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS A4 (P).pdf 183,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B1-3-4 (P).pdf 185,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B2 (P).pdf 184,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS B5 (P).pdf 184,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C1 (P).pdf 183,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C2 (P).pdf 183,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C3 (P).pdf 184,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C4 (P).pdf 186,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS C5 (P).pdf 183,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS D (P).pdf 180,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek AS MII (P).pdf 211,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się