Lista artykułów

Nazwa artykułu
PROŚBA O WSPARCIE
Uprzejma prośba o pomoc pielęgniarek, opiekunów medycznych,
pokojowych, którzy w ramach wolontariatu zechcieliby wspomóc
naszą placówkę.
25.03.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Referent ds. księgowych
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul.
Smętka 5 , 11-500 Giżycko
16.03.2020 więcej
Ograniczenie kontaktów osobistych w Urzędzie
Wnioski wrzucamy do urny w godzinach 10:00 – 13:00.
16.03.2020 więcej
Szanowni Państwo
W celu minimalizacja ryzyka rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2
12.03.2020 więcej
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Informuje o realizacji w 2020 roku Programu korekcyjno –
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
29.01.2020 więcej
Usługi indywidualnego transportu door-to-door
Departament ds. Programów PFRON realizuje projekt pt. „Usługi
indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych".
24.01.2020 więcej
System SOW
WNIOSKI O ŚRODKI PFRON W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD
BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ ON – LINE W SYSTEMIE SOW
15.01.2020 więcej
Wolontariusze poszukiwani !!!!
Zapraszamy osoby chętne do świadczenia usług wolontariatu na
rzecz rodzinnej pieczy zastępczej
09.12.2019 więcej
Drzwi Otwarte w ramach kampanii Biała Wstążka
7 grudnia 2019r. (sobota) w godzinach 9:00-11:00
09.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się